นโยบายความเป็นส่วนตัว

เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2553

Offpeak Thailand Co. Ltd. (“Offpeak.co.th” หรือ “เรา”หรือ “พวกเรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เราสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อให้ท่านมั่นใจเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ เว็บไซต์รรองรับบนมือถือของ Offpeak.co.th (“Offpeak.co.th Sites” หรือ “ไซต์”) แอพลิเคชั่นสำหรับมือถือ ของ Offpeak.co.th (“Offpeak.co.th Apps”) และการใช้บริการของ Offpeak.co.th (“การบริการ”) ให้บริการผ่านไซต์ และเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการใช้ข้อมูลอย่างโปร่งใส และการปกป้องความเป็นส่วนตัว การใช้ไซต์และการบริการนี้ควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งาน แต่ไม่รวมถึงการใช้ไซต์ผ่านบุคคลที่สามซึ่งอาจจะส่งผ่านกัน หรือ ความสัมพันธ์ใดๆที่ท่านอาจจะมีกับธุรกิจต่างๆที่มีอยู่บน Offpeak.co.th

คำว่า “เรา” “พวกเรา”และ “Offpeak.co.th” อ้างถึง Offpeak.co.th.com และคำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” อ้างถึง ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการของ Offpeak.co.th.com คำว่า “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลที่ท่านได้มอบให้กับเราไว้ซึ่งระบุความเป็นตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์แอดเดรส หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ Offpeak.co.th ท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หรือหยุดการใช้งานในเว็บไซต์นี้หากท่านไม่ต้องการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

I.เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและใช้ข้อมูลอย่างไร
เรารวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภทจากและเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์เรารวมถึงข้อมูลที่ระบุความเป็นตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน รูปถ่ายจาก Facebook หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สถานที่ อีเมลล์แอดเดรส (“ข้อมูลส่วนตัว”) เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ เช่น สัญชาติ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ อาชีพ รายได้ต่อปี และ/หรือ เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน อุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และรายละเอียดการใช้

เรารวบรวมข้อมูลดังนี้

 • โดยตรงจากท่านเมื่อท่านมอบให้เรา
 • โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าสู่ไซต์ของเรา ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติอาจจะรวมถึง รายละเอียดการใช้ รหัสตัวเลขประจำคอมพิวเตอร์ (IP address) และข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ
 • จากบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น Facebook

ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา อาจจะรวมถึง

 • บันทึกและสำเนาของการโต้ตอบ (รวมถึงอีเมลล์ แอดเดรส) ในกรณีที่ท่านติดต่อเรา
 • การตอบแบบสอบถามของท่าน ซึ่งเราอาจจะขอให้ท่านช่วยตอบเพื่อจุดประสงค์ด้านการสำรวจ
 • คำถามที่ค้นหาในเว็บไซต์

ขณะที่ท่านเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน รูปแบบและการค้นดูข้อมูล รวมไปถึง

 • รายละเอียดของท่านในการเช้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึง ข้อมูลความหนาแน่นของการใช้ ข้อมูลสถานที่ บันทึก และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ และแหล่งข้อมูลที่ท่านเข้าถึงและใช้บนเว็บไซต์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน ตลอดจน รหัสหมายเลขเครื่องคอมพิเตอร์ (IP address) ระบบการใช้งาน ประเภทของโปรแกรมค้นดู ตัวแทนผู้ใช้ ข้อมูลคุกกี้ และผู้อ้างอิง
 • ตัวแทนผู้ใช้ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แทนท่าน ผู้ใช้งาน ผู้อ้างอิง บ่งบอกถึงที่มาของความหนาแน่นของผู้ใช้ก่อนที่จะมาถึง เว็บไซต์ Offpeak.co.th (เช่น เว็บเพจอื่น)

ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติเป็นข้อมูลทางสถิติ และไม่บ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคลใด ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเพื่อนำเสนอการบริการที่ดีและตรงใจมากขึ้น โดยจะช่วยให้เราสามารถ

 • ประเมินจำนวนผู้เข้าชมและรูปแบบการใช้งาน
 • เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่าน เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่าน
 • เพิ่มความเร็วในการค้นหาของท่าน
 • จดจำท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์ของเราอีก

เทคโนโลยีที่เราใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัตินี้รวมไปถึง คุกกี้
คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆที่ติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านอาจจะปฎิเสธการใช้ตัวค้นหาคุกกี้ โดยการปรับเปลี่ยนค่าติดตั้งที่เหมาะสมบนตัวค้นหาของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกการตั้งค่านั้น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเราได้ นอกเสียจากว่าท่านจะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตัวค้นหาให้เป็นการปฎิเสธคุ้กกี้ ระบบของเราจะทำการสร้างคุ้กกี้เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลบางอย่าง เช่น ไซต์ก่อนหน้าที่ส่งท่านมายังเว็บไซต์ของเรา รหัสหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์และอีเมลล์แอดเดรสของท่าน และ ข้อมูลการใช้งาน อาจจะมีการรวบรวมโดยอัตโนมัติในการเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของไซต์ ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมทั้งโดยตรงจาก Offpeak.co.th และในนามของ Offpeak.co.th โดย Google Analtics บางหน้าในเว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้เม้าส์อีกด้วย โดย mouseflow.com ท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนตัวของ mouseflow.com ได้ที่ mouseflow.com/privacy policy ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บเพียงเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการแก่ท่านเท่านั้น

ทางเราไม่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยอัตโนมัติ แต่เราอาจจะผูกข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านที่เรารวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือ จากข้อมูลที่ท่านมอบให้เรา

II. การส่งต่อข้อมูล
เราอาจจะเผยแพร่ข้อมูลของการเป็นสมาชิกของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ที่ได้รับอนุญาติตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา บุคคลที่สามอาจจะนำการเป็นสมาชิกของท่านไปแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของพวกเขา เมื่อเราเผยแพร่ข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ตามแบบฉบับเราจะรวมชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่านไปด้วย (แต่ไม่รวมข้อมูลส่วนตัวของท่านนอกจากว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวในการสมัคร)

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามเพื่อให้การให้บริการแก่ท่านที่เราเสนอผ่าน Offpeak.co.th ทำการการทดลองประกันคุณภาพ เกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชี จัดหาฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า หรือ จัดหาบริการโดยเฉพาะ เช่น การซิงค์ข้อมูลการติดต่อโดยแอพลิเคชั่นซอฟแวร์อื่นๆ ตามคำแนะนำของท่าน บุคคลที่สามเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้มากไปกว่าการจัดหาการบริการที่ท่านต้องการ

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นๆภายใต้การควบคุมที่เหมือนกัน ( โดยรวม “ กิจการในเครือ”) ที่เราอาจจะมี ตอนนี้ หรือ ในอนาคต ในแต่ละกรณี เราจะกำหนดให้พวกเขาให้ความเคารพต่อนบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากบริษัทอื่น ได้มาซึ่งบริษัทหรือทรัพย์สินของเรา บริษัทนั้นจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย และจะรับผิดชอบ สิทธิและพันธะผูกพันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นทีอธิบายไว้ในนโนบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยความเชื่อสุจริตว่า การเปิดเผยนั้นมีเหตุผลและจำเป็น เพื่อ (a) ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมที่ส่งสัยว่าผิดกฎหมาย (b) บังคับใช้ หรือ ใช้ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว (c) ทำตามกระบวนการทางกฎหมาย เช่น หมายค้น หมายศาล บัญญัติ หรือ คำสั่งศาล หรือ (d) ปกป้องสิทธิ ชื่อเสียง และทรัพย์สินของเรา หรือ ของผู้ใช้งาน และ บริษัทในเครือของเรา หรือ สาธารณะ กรุณารับทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องถาม หรือ โต้แย้งความถูกต้องของหมาย หมายศาล หรือการร้องขอจากรัฐบาลที่ไกล้เคียงกันนี้ที่เราได้รับ

เราอาจะเปิดเผยข้อมูลโดยรวมให้แก่บุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่คาดหวังไว้กับบุคลที่สาม อย่างเช่น ผู้โฆษณา และ ผู้แจกจ่ายเนื้อหา ตัวอย่างเช่น เราอาจจะเปิดเผยตัวเลขของผู้ใช้งานที่ได้เปิด หรือ คลิก แบนเอร์โฆษณา

III. ข้อมูลของผู้อื่น
ท่านอาจจะเลือกที่จะมอบอีเมลล์แอดเดรส ของบุคคลอื่นให้แก่เรา เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้รับการเชิญมาสร้างบัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์นี้ และกลายเป็นเพื่อนของท่าน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อ และ ถ้าหากจำเป็น แจ้งเตือนบุคคลนั้นเกี่ยวกับการเชิญ ในการมอบอีเมลล์แอดเดรสของบุคคลอื่นให้แก่เรา แสดงว่าท่านได้รับการอนุญาตจากบคุคลนั้นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเขา คำเชิญทั้งหมดส่งให้พร้อมกับตัวเลือกที่สามารถที่จะไม่รับคำเชิญในครั้งต่อไป เราอาจะเปิดเผยข้อมูลนั้นหากมีการเรียกร้องทางกระบวนการกฎหมาย ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

IV. การเชื่อมโยง (Link)
Offpeak.co.th อาจจะแนบลิ้งค์ถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งทางเราไม่มีพันธะผูกพัน ยกเว้นว่าได้กำหนดไว้นี้นี่ เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามเหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อการกระทำส่วนตัวของพวกเขา เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น

V. การควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ในขอบเขตที่ท่านรวมข้อมูลส่วนตัวในการสมัครสมาชิก (เช่น รูปของตัวท่าน) บุคคลที่สามอาจจะสามารถบ่งบอกความเป็นท่าน และสานสัมพันธ์กับท่านโดยบัญชีผู้ใช้ และติดต่อท่าน บุคคลที่สามยังสามารถทำความรู้จักท่านผ่านทางบัญชีผู้ใช้โดยใช้ฟังค์ชั่น การค้นหาสมาชิกบน Offpeak.co.th แต่ทำได้เฉพาะถ้าหากบุคคลที่สามทราบชื่อเต็มของท่าน และท่านรวมข้อมูลในการสมัครสมาชิกที่อนุญาตให้บุคคลที่สามมองเห็นท่านจากผู้ใช้อื่นๆที่อาจจะมีชื่อเหมือนกัน กรุณาอย่ามอบข้อมูลเหล่านั้นในการสมัครสมาชิกของท่าน หากท่านต้องการความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ท่านสามารถลดความเสี่ยงของการถูกบ่งบอกตัวตน โดยการเลือกชื่อบัญชีปลอม ถึงแม้ว่าการทำแบบนั้นอาจจะลดความน่าเชื่อถือของการสมัครสมาชิกของท่าน

ในฐานะของผู้ใช้ Offpeak.co.th ที่ลงทะเบียน ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวบางส่วนและความพึงพอใจส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าไปที่ “ข้อมูลส่วนตัว” ในเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะเลือกที่จะไม่รับอีเมลล์เชิญชวน จาก Offpeak.co.th (หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว) และปรับเปลี่ยน การแจ้งเตือนจดหมายข่าว ของท่าน

VI. ความปลอดภัย
บัญชีของคุณได้รับการปกป้องโดยรหัสผ่าน เราใช้บริการมาตรฐานอุตสากหรรม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เก็บในฐานข้อมูลของเรา เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับพนักงานและผู้รับจ้าง ที่ต้องการเข้าถึงเพื่อทำงานของเขา เช่น การบริการส่วนตัวของลูกค้าของเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัย บน Offpeak.co.th กรุณาติดต่อเรา อย่างไรก็ตาม เรามีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในกรณีที่เกิดการกระทำที่ขัดแย้งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในที่นี้ ท่านยอมรับว่า Offpeak.co.th ไม่รับผิดชอบต่อการสกัดกั้นข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ ในที่นี้ท่านไม่นำเราไปเกี่ยวข้องกับ การเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ถูกสกัดกั้นโดยกระการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต

VII. อีเมลล์และการเลือกไม่ทำ
ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อความหรือ จดหมายข่าวใดๆ จากเรา โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าแจ้งเตือนในช่อง “ข้อมูลส่วนตัว” หลังจากที่ท่านลงชื่อเข้าใช้ใน Offpeak.co.th แล้ว ผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและได้รับอีเมลล์จากเรา อาจจะเลือกที่จะรับไม่รับอีเมลล์ในครั้งต่อไปก็ได้ โดยการทำตามคำแนะนำที่แนบในอีเมลล์ของเรา แม้ว่าท่านจะแจ้งไว้ในอีเมลล์ถึงการไม่รับจดหมายข่าว แต่เราอาจจะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ ข้อกำหนดการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวไปหาท่าน

VIII. เหตุผลสำหรับการอนุญาตที่ต้องการเพื่อใช้บน แอพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพา Offpeak.co.th

 • ต้องการ การอ่านสมุดที่อยู่ของท่าน หากท่านต้องการแบ่งปันแอพลิเคชั่นกับเพื่อนๆ (จะสอบถามการอนุญาตที่จัดเจนก่อน)
 • ต้องการ การอนุญาตสำหรับข้อความสั้น หากท่านต้องการแบ่งปันแอพลิเคชั่นกับเพื่อน ( เช่นเดียวกัน จะสอบถามการอนุญาตที่จัดเจนก่อน)
 • ข้อมูลการติดต่อของท่านถูกหาเพื่อติดตั้ง การลงทะเบียนเพียงคลิกเดียว (กับการอนุญาตที่ชัดเจน) ภายในแอพลิเคชั่น และเพื่อเขียนรีวิวสำหรับร้านอาหาร เราไม่มีนโยบายสำหรับขยะอีเล็กทรอนิกส์

XI. ข้อกำหนดและการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาที่สมควร และเราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ในหน้านี้ หากเราทำการปลี่ยนแปลงสาระต่างในทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะแจ้งท่านก่อนโดยการส่งอีเมลล์ไปยังอีเมลล์ แอดเดรสล่าสุดที่ท่านมอบให้เรา และ หรือ โดยการประกาศแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนใดๆ จะมีผลหลังจาก 30 วันตามปฏิทิน ตามด้วยการส่งอีเมลล์แจ้งเตือนถึงท่าน หรือ 30 วันตามปฏิทินหลังจากที่เราประกาศการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีสำหรับผู้ใช้งานใหม่ของ Offpeak.co.th กรุณารับทราบว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อนที่เราจะได้มีอีเมลล์ล่าสุดของท่าน ในกรณีที่อีเมลล์ล่าสุดที่ท่านให้เรามาไม่ถูกต้อง หรือด้วยเหตุผลใดๆที่เราไม่สามารถส่งอีเมลล์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถึงท่านได้ การส่งอีเมลล์การแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือว่ามีผลบังคับใช้ดังที่ระบุไว้ ในกรณีใดๆ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนตัวของที่ท่านมอบให้เราก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลง หากท่านไม่ต้องการอนุญาตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านจะต้องแจ้งเราล่วงหน้าก่อนถึงวันที่มีผลบังคับใช้ว่าท่านต้องการที่จะลบบัญชีของท่าน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Offpeak.co.th หลังจากวันเปลี่ยนแปลงถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงและตกลงที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงนั้น

X. การระงับข้อพิพาท
หากท่านเชื่อว่า Offpeak.co.th ไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านอาจจะเขียนแจ้งไปยัง อีเมลล์ของ Offpeak.co.th ตามที่อยู่นี้ info@offpeak.co.th กรุณาอธิบายรายละเอียดในอีเมลล์ของท่านว่าทำไมท่านถึงเชื่อว่านโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ได้รับการปฏิบัติตาม เราจะทำการสืบสวนหาสาเหตุของการร้องทุกข์ของท่านโดยทันที

XI. การติดต่อเว็บไซต์และเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน
เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อยกเว้นบางอย่าง Offpeak.co.th จะแจ้งท่านถึงการมีอยู่ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ คำร้องขอเข้าถึงข้อมูลจะต้องส่งไปยัง เจ้าหน้าที่ผู้ดุแลความเป็นส่วนตัว ของเรา โดยใช้ข้อมูลติดต่อดังที่ระบุไว้ เมื่อร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจจะขอข้อมูลเฉพาะจากท่าน เพื่อที่เราจะได้ระบุตัวตนของท่านและสิทธิการเข้าถึง และเพื่อค้นหาและมอบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านที่เรามี เราอาจจะเรียกเก็บค่าบริการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อใช้ในรายจ่ายที่เราเสีย อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งท่านก่อนล่วงหน้าหากมีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะไม่เกินจากค่าบริการสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

หากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่แจ้งไว้ด้านบน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2553 (พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว)

การแจ้งที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2553 (พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว)

Offpeak.co.th ดูข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเป็นส่วนตัวและจริงจัง การแจ้งเตือนนี้ออกตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ2553

 1. บุคคลอาจจะได้จัดหา และอาจจะจัดหาอย่างต่อเนื่องเป็นบางช่วงเวลา เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดส่วนตัว (“ข้อมูล”) แก่ Offpeak.co.th ในการเกี่ยวข้องกับการเปิดหรือ การใช้งานต่อของบัญชี (หลายบัญชี) Offpeak.co.th การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สาธารณะของท่านอาจะถูกบันทึกเพื่อการวิเคราะห์ตัวเลขผู้เข้าชม และเพื่อรูปแบบการใช้งานทั่วไป ข้อมูลบางส่วนจะถูกรวบรวมผ่านทางการใช้ “คุ้กกี้”

 2. ข้อมูลดังกล่าวอาจจะรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของท่าน (เช่น ชื่อ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด) ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ อีเมลล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์) และ ข้อมูลอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร และ รายละเอียดการเสนอการจอง

 3. หากไม่มีการให้ข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลให้ Offpeak.co.th ไม่สามารถเปิด ติดตั้ง ดำเนินการต่อ หรือ จัดหาบริการต่าง และบัญชี (หลายบัญชี)ของ Offpeak.co.th ให้แก่ท่านได้

 4. จุดประสงค์ที่อาจจะมีการใช้ข้อมูล และ หรือดำเนินการ มีดังต่อไปนี้
  1. การเปิดใช้บัญชี Offpeak.co.th เพื่อสร้างร้านอาหาร และ/หรือนำเสนอการจอง
  2. การยืนยันการจองโดย Offpeak.co.th หรือ ร้านอาหารที่ท่านได้ทำการจองไว้
  3. ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า
  4. การออกแบบข้อเสนอและบริการของ Offpeak.co.th และ/หรือ ของหุ้นส่วนของ Offpeak.co.th (เช่น ร้านอาหารที่เข้าร่วมหรือเป็นหุ้นส่วน / ร้านขายส่งอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ) ข้อเสนอ และการบริการสำหรับการใช้งานของลุกค้า
  5. การบริการหรือข้อเสนอด้านการตลาดจาก Offpeak.co.th หรือ บริษัทที่เลือกใช้ (ที่เกี่ยวข้องซึ่ง Offpeak.co.th อาจหรืออาจจะไม่จ่ายค่าจ้าง) รวมถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีข้อจำกัด
   1. รางวัลตอบแทน โปรแกรมเมอร์ที่ซื่อสัตย์หรือมีสิทธิประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับการบริการและผลิตภัณฑ์
   2. การบริการและผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดย หุ้นส่วน และ/หรือ พันธมิตรการค้าของ Offpeak.co.th (ชื่อของหุ้นส่วน และ/หรือ พันธมิตรการค้าดังกล่าวจะระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา)
   3. ผู้ให้การบริการภายในหรือ นอกประเทศมาเลเซีย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต และ คู่มือระหว่างประเทศใดๆ ขั้นตอนและนโยบายภายใน
   4. การสำรวจการตลาดและการวิเคราะห์สถิติและการสำรวจเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา
   5. สำหรับความต้องการในการดำเนินการภายในของ Offpeak.co.th หรือกลุ่มบริษัทหรือบริษัทสาขา

 5. ข้อมูลที่ครอบครองโดย Offpeak.co.th หรือโดยกลุ่มบริษัทหรือบริษัทสาขา ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคล จะถูกเก็บเป็นความลับ แต่ Offpeak.co.th หรือกลุ่มบริษัท หรือ บริษัทสาขา อาจจะมอบหรือเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวให้แก่กลุ่มดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกประเทศมาเลเซีย) เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ใน วรรค 5 (ผู้ซึ่งอาจจะดำเนินการ ส่งต่อ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามลำดับ เพื่อจุดประสงค์กำหนด ไว้ในวรรค 5 )
  1. กลุ่มบริษัท และบริษัทสาขาใดๆ ของ Offpeak.co.th
  2. นายหน้า ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต่อ ผู้ให้บริการ ทนาย หรือ ผู้ติดต่อของ Offpeak.co.th (รวมทั้งพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นายหน้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ปรึกษาเฉพาะของเขาเหล่านั้นด้วย)
  3. บุคคลที่สามที่ให้บริการใดๆที่ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร ทางไกลโดยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ การชำระเงินหรือ บริการอื่นๆให้แก่ Offpeak.co.th ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจ (รวมถึง พนักงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาด้วย)
  4. ผู้มีอำนาจใดๆ
  5. บุคคลใดๆที่อยู่ภายใต้ในการปกปิดข้อมูลให้แก่ Offpeak.co.th รวมทั้ง กลุ่มบริษัท และบริษัทสาขาของ Offpeak.co.th ซึ่งรับหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว
  6. บุคคลใดๆที่กระทำการในนามของ บุคคล ผู้ซึ่งได้มอบข้อมูลให้ไว้ เช่น หุ้นส่วนร้านอาหารของ Offpeak.co.th และพนักงาน
  7. รางวัลของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ โปรแกรมเมอร์ที่ซื่อสัตย์หรือมีสิทธิประโยชน์
  8. หุ้นส่วนและ/หรือ พันธมิตรการค้าของ Offpeak.co.th หรือกลุ่มบริษัท หรือบริษัทสาขา (ชื่อ ของหุ้นส่วนและ/หรือ พันธมิตรการค้า ดังกล่าวจะแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา)
  9. ผู้ให้บริการภายนอก (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์ บริษัทติดต่อสื่อสารทางไกลโดยเทคโนโลยี นายหน้าการตลาดทางโทรศัพท์ และการขายตรง ศูนย์บริการลูกค้าบริษัทประมวลผลข้อมูล และบริษัททางเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่ Offpeak.co.th เกี่ยวข้องด้วย เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ใน วรรค 5

 6. ภายใต้และตามเงื่อนไขของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว และ เกณฑ์ปฏิบัติ ซึ่งผ่านการอนุมัติและออกภายใต้ พรบ. แต่ละบุคคลอาจจะ:
  1. ตรวจสอบหาก Offpeak.co.th ถือครองขอ้มูลเกี่ยวกับเขา และการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
  2. เรียกร้องให้ Offpeak.co.th ให้แก้ไขข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับเขา
  3. เรียกร้องการชี้แจงจาก Offpeak.co.th เกี่ยวกับนโยบายและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและให้ได้รับการแจ้งถึงประเภทของข้อมูลที่ถือครองโดย Offpeak.co.th

 7. ตามข้อกำหนดของ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว Offpeak.co.th มีสิทฺที่จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการ ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับขอเข้าถึงข้อมูล

 8. แต่ละบุคคลสามารถเรียกร้องเพื่อขอเข้าถึงข้อมูล หรือ แก้ไขข้อมูล หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเกณฑ์ปฏิบัติ และประเภทของการถือครองข้อมูล โดยจดหมายไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

The Personal Data Protection Officer
Offpeak Thailand Co. Ltd.
19/4 Baanmai Kubon 28, Ramintra Rd., KM. 8, Kannayaow, Bangkok 10230 19/4 Baanmai Kubon 28,
Ramintra Rd.,
KM. 8, Kannayaow, Bangkok 10230
อีเมลล์: info@offpeak.co.th

 1. 1. หากท่านมีความคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การแจ้งเตือนนี้ หรือ เกี่ยวข้องกับการใช้ในทางที่ผิด หรือ สงสัยว่ามีการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านอาจจะส่งข้อความมาหาเราที่ (อีเมลล์) หรือติดต่อสำนักงานของเรา (หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานอยู่ที่ www.offpeak.co.th)
 2. 2. หากท่านไม่ต้องการให้เราเปิดเผยชื่อของท่านในในครั้งต่อไป รายละเอียดการติดต่อ และ หรือ ข้อมูล ให้แก่บริษัทใดๆ ภายใน Offpeak.co.th หรือบุคคลที่สามที่ระบุไว้ เพื่อจุดประสงค์ของการขายต่อ และ/ หรือ หากท่านไม่ต้องการให้เราหรือบุคคลที่สามที่ระบุไว้ ติดต่อไปเพื่อการขาย หรือ ส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ ผ่านทางการประกาศของ การส่งเสริมการขาย และ หรือ ทางเครื่องมือด้านการตลาด โปรดส่งข้อความมาหาเรา ที่ (อีเมลล์) หรือเขียนส่งมาที่

Marketing PDPA Opt-Out
Offpeak Hub Sdn Bhd (1080594-K)
19/4 Baanmai Kubon 28,
Ramintra Rd.,
KM. 8, Kannayaow, Bangkok 10230
อีเมลล์ : info@offpeak.co.th

 1. Offpeak.co.th มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนนี้ในเวลาใดก็ได้ และจะประกาศแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ Offpeak.co.th หรือผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอื่นๆของ Offpeak.co.th ที่เหมาะสม

 2. ไม่มีอะไรที่จะจำกัดสิทธิของลูกค้าของ Offpeak.co.th ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2553

 3. กรณีที่ลูกค้าเป็นหุ้นส่วน (ที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ พ.ศ 2554) หรือ หุ้นส่วนอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนความร่วมมือ การให้ของการแจ้งเตือนนี้มีไปถึงหุ้นส่วน หรือ หุ้นส่วนอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนความร่วมมือ จะถือว่าเป็นการแจ้งเตือนให้แก่หุ้นส่วน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกคนของลูกค้านั้น (ในกรณีที่อาจจะมี) ผู้ซึ่ง Offpeak.co.th รวบรวมและ/หรือ ดำเนินการข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในการนี้ การรับประกันของลูกค้าที่ลูกค้าที่ได้รับการอนุญาตของบุคคลทั้งหลาย ของการจัดหาข้อมูลของเขาเหล่านั้นให้ แก่ Offpeak.co.th เพื่อจุดประสงค์ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ และเพื่อเปิดเผยให้แก่กลุ่มดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้น และลูกค้ารับผิดชอบที่จะเผยแพร่การแจ้งเตือนนี้ให้แก่บุคคลต่างๆเหล่านั้นซึ่งการกระทำนั้น จะต้องรวมหุ้นส่วนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งที่มีอยู่และที่มาใหม่ (ในกรณีที่อาจจะมี) ของลูกค้าเป็นบางครั้ง

 4. นอกเหนือจากลูกค้า การแจ้งเตือนนี้จะใช้ในการ ( เนื่องจากบริษัทจะต้องการ) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบุคลอื่นใดที่ไม่ใช่ลูกค้า แต่ข้อมูลของบุคคลนั้นเป็นที่ต้องการจะถูกรวบรวมโดย Offpeak.co.th เพราะว่าหรือเกิดจากข้อกำหนด ของบัญชี การบริการ และ/หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกของ Offpeak.co.th ให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะเป็น บุคคล(หลายคน) หรือ บริษัท หน่วยงานบริษัท หรือ องค์กร ในการนี้ ลูกค้ายืนยันและรับประกันว่า ลูกค้าได้รับการอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้น ในการจัดหามาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นให้แก่ Offpeak.co.th เพื่อจุดประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และเพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มดังกล่าวที่ได้กล่าวมาข้างต้น

การใช้งาน บัญชี การบริการ และ/หรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ของ Offpeak.co.th หลังจากนี้ ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ Offpeak.co.th ทำการรวบรวม ดำเนินการ และจัดเก็บ ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้น หากล้มเหลวต่อการอนุญาตข้างต้น อาจส่งผลให้ Offpeak.co.th ไม่สามารถเปิด ติดตั้ง หรือ จัดหาบัญชี (หลายบัญชี) การบริการ หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้ต่อไป